Univerzitet u Zenici

 

 

 

 

 

Univerzitet u Zenici
Mašinski fakultet u Zenici

Katedra za ekološki inženjering

Kontakt

 

Telefon:

E-mail:

Doc.dr. Šefket  Goletić

+387 32 449 124

goletić@mf.unze.ba

R. prof.dr. Jovan Sredojević

+387 32 449 123

jsredojevic@mf.unze.ba

Doc.dr. Mediha Šestić      +387 32 287 511 mediha.sestic@famm.unze.ba

Asis. Nusret Imamović

+387 32 449 120

nimamovic@mf.unze.ba

 
 

 

OSOBLJE KATEDRE

Zaposlenici:
Doc.dr. Šefket Goletić (biografija)

Šef Katedre za ekološko inženjerstvo
Nastavnik na predmetima:
- Osnovi ekologije,
- Ekološka zaštita u industriji,
- Inženjering zaštite voda,
- Obrada otpadnih voda,
- Upravljanje okolišem,
- Ekološke osnove održivog razvoja,
- Inženjerska ekologija,
- Ekološke tehnologije,

R.prof.dr. Jovan Sredojević (biografija)

Nastavnik na predmetima:
- Reciklaža otpada I,
- Reciklaža otpada II,
- Deponije otpada,
- Upravljanje otpadom,

Doc.dr. Mediha Šestić (biografija)

Nastavnik na predmetima:
- Inženjerska ekologija

Asis. Nusret Imamović, dipl.ing.maš. (biografija)

Asistent na predmetima:
- Inženjering zaštite zraka,
- Inženjering zaštite voda,
- Ekološka zaštita u industriji,
- Modeliranje ekoloških sistema,
- Osnovi ekologije,
- Obrada otpadnih voda,
- Upravljanje okolišem,
- Ekološke osnove održivog razvoja,
- Ekološke tehnologije,
- Zaštita okoliša

Spoljni saradnici:

Asis. Semir Selimović, dipl.ing.maš. (biografija)

Asistent na predmetima:
- Reciklaža otpada I,
- Reciklaža otpada II,
- Deponoje otpada,

Prof.dr. Hajrudin Simičić

Nastavnik na predmetu:
- Inženjering zaštite zraka
- Inženjering zaštite vazduha i voda

 

NASTAVA

Dodiplomski studij

Katedra za ekološko inženjerstvo K-18
Matičnost Katedre: Mašinski fakultet
Domena Katedre: Svi fakulteti UNZE-a

Nastavni predmet
Semestar
ECTS bodovi
Fond sati
Nastavnici
 1. Osnovi ekologije

VI

5,5

45+30

doc. dr. Šefket Goletić
ass. Nusret Imamović

 1. Upravljanje otpadom

V

5,0

30+45

prof. dr. Jovan Sredojević
ass. Semir Selimović

 1. Inženjering zaštite zraka

VI

5,0

30+30

v.prof. dr. Hajrudin Simičić
ass. Nusret Imamović

 1. Deponije otpada

VI

5,0

30+30

prof. dr. Jovan Sredojević
asist. Semir Selimović

 1. Inženjering zaštite voda

VII

6,0

45+30

doc. dr. Šefket Goletić
ass. Nusret Imamović

 1. Ekološka zaštita u industriji

VII

6,0

45+45

doc. dr. Šefket Goletić
ass. Nusret Imamović

 1. Reciklaža otpada I

VII

5,0

30+30

prof. dr. Jovan Sredojević
asist. Semir Selimović

 1. Reciklaža otpada II

VIII

5,5

30+45

prof. dr. Jovan Sredojević
asist. Semir Selimović

 1. Inženjerska ekologija1

V

5,5

60+30

prof. dr. Jovan Sredojević &
doc. dr. Šefket Goletić
ass. Nusret Imamović

 1. Inženjerska ekologija2

IV

3,0

30+15

doc. dr. Mediha Šestić

 1. Obrada otpadnih voda3

VIII

6,5

45+45

doc. dr. Šefket Goletić
prof. dr. Hajrudin Simičić
ass. Nusret Imamović

 1. Industrijska mikrobiologija3

VIII

6,5

45+45

 

 1. Upravljanje okolišem3,4

VIII (V)

6,5

45+45

doc. dr. Šefket Goletić
ass. Nusret Imamović

 1. Ekološke osnove održivog razvoja3,4

VIII (VI)

6,5

45+45

doc. dr. Šefket Goletić
ass. Nusret Imamović

 1. Modeliranje ekoloških sistema3

VIII

6,5

45+45

 

 1. Ekološke tehnologije4

VI

6,5

45+45

doc. dr. Šefket Goletić
ass. Nusret Imamović

 1. Zaštita okoliša4

VI

6,5

45+45

doc. dr. Šefket Goletić
prof. dr. Jovan Sredojević
ass. Nusret Imamović

 1. Upravljanje otpadom4

V

6,5

45+45

prof. dr. Jovan Sredojević
ass. Semir Selimović

 1. Reciklaža otpada4

VI

6,5

45+45

prof. dr. Jovan Sredojević

 1. Ekoinženjerstvo5

III

5,5

30+30

 

 1. Inženjering zaštite vazduha i voda

IX

Po starom programu

45+45

prof. dr. Hajrudin Simičić
ass. Nusret Imamović

1 Opšte mašinstvo
2 Fakultet za metalurgiju i materijale
3 Izborni predmeti na Odsjeku za Inženjersku ekologiju
4 Izborni predmeti na Općem mašinstvu
5 Obavezni predmet na Odsjeku"Proizvodni biznis"

UNIVERZITET U ZENICI
MAŠINSKI FAKULTET
Odsjek za Inženjersku ekologiju

NASTAVNI PLAN ZA ODSIJEK INŽENJERSKA EKOLOGIJA

III godina studija (sedmični fond sati)

 

Red. broj

 

P R E D M E T

SEMESTAR

V

VI

P

V

S

P

V

S

1

Prijenos toplote

2

2

 

 

 

 

2

Numeričke metode

2

2

 

 

 

 

3

Eksperimentalne metode

2

2

 

 

 

 

4

Hidraulika i pneumatika

2

2

 

 

 

 

5

Tribologija

3

1

 

 

 

 

6

Osnovi ekologije

2

1

 

2

1

 

7

Upravljanje otpadom

2

1

 

 

 

 

8

Kemija okoliša

 

 

 

2

2

 

9

Procesna tehnika

 

 

 

3

2

 

10

Proizvodne tehnologije

 

 

 

3

2

 

11

Inžinjering zaštite zraka

 

 

 

2

2

 

12

Deponije otpada

 

 

 

2

2

 

UKUPNO:

15

11

 

14

11

 

26

 

25

 

Bodovanje prema ECTS (European Credit Transfer System)

Red.
broj

P R E D M E T

ECTS

Kreditni bodovi

P

V

S

K

PI

UI

S

1

Prijenos toplote

1

1

 

0,5

1

2

5,5

2

Numeričke metode

1

1

 

0,5

1

2

5,5

3

Eksperimentalne metode

1

1

0,5

0,5

1

2

6,0

4

Hidraulika i pneumatika

1

1

0,5

0,5

1

2

6,0

5

Tribologija

1,5

0,5

0,5

0,5

1

2

6,0

6

Osnovi ekologije

2

1

 

0,5

1

2

6,5

7

Upravljanje otpadom

1

0,5

 

0,5

1

2

5,0

8

Kemija okoliša

1

1

 

0,5

1

2

5,5

9

Procesna tehnika

1,5

1

0,5

0,5

1

2

6,5

10

Proizvodne tehnologije

1,5

1

0,5

0,5

1

2

6,5

11

Inžinjering zaštite zraka

1

1

 

0,5

1

2

5,5

12

Deponije otpada

1

1

 

0,5

1

2

5,5

U K U P N O:

 

70

IV godina studija (sedmični fond sati)

 

Red. broj

 

P R E D M E T

SEMESTAR

VII

VIII

P

V

S

P

V

S

1

Mjerna tehnika

3

3

 

 

 

 

2

Automatizacija

3

2

 

 

 

 

3

Inžinjering zaštite voda

3

2

 

 

 

 

4

Ekološka zaštita u industriji

3

3

 

 

 

 

5

Reciklaža otpada

2

1

 

2

3

 

6

Menadžment

 

 

 

2

1

 

7

Upravljanje kvalitetom

 

 

 

3

2

 

8

Izborni predmet 1

 

 

 

3

3

 

9

Izborni predmet 2

 

 

 

3

3

 

UKUPNO:

14

11

 

13

12

 

25

25

Bodovanje prema ECTS (European Credit Transfer System)

Red.
broj

P R E D M E T

ECTS

Kreditni bodovi

P

V

S

K

PI

UI

S

1

Mjerna tehnika

1,5

1,5

1

0,5

1

2

7,5

2

Automatizacija

1,5

1

0,5

0,5

1

2

6,5

3

Inžinjering zaštite voda

1,5

1

1

0,5

1

2

7,0

4

Ekološka zaštita u industriji

1,5

1,5

1

0,5

1

2

7,5

5

Reciklaža otpada

2

2

1

0,5

1

2

8,0

6

Menadžment

1

0,5

 

0,5

1

2

5,0

7

Upravljanje kvalitetom

1,5

1

0,5

0,5

1

2

6,5

8

Izborni predmet 1

1,5

1,5

1

0,5

1

2

7,5

9

Izborni predmet 2

1,5

1,5

1

0,5

1

2

7,5

U K U P N O:

 

63

 
 
 

 


Od 9.9.2003. Fakultet posjeduje certifikat ISO 9001:2000

Adresa:
Mašinski fakultet u Zenici
Fakultetska 1, 72000 Zenica
Tel: ++387 32 449 120
Fax: ++387 32 418 749
E-mail: mf@mf.unze.ba

Google
www.mf.unze.ba
Internet